Kinematik Simülasyon

Her makine alt dallarında küçük mekanizmalar bulundurur, Bu mekanizmalar genellikle bir hareketi icra ederler ve genellikle bir hareket kaynağı tarafından çalıştırılırlar (pompalar, motorlar… vb). 3CA yeni yapılacak olan mekanizma parçalarının mekanik simülasyonlarını yaparak nominal parçaların bulunmasında ve oluşturulacak mekanizmaların çalışıp çalışmayacağını kontrol eder.

susp2

Yapılacak mekanizmaların güç gereksinimleri ve parçaların birbirine göre hareketlerinin analizlerini mekanik simulayon ile henüz parçalar imal edilmeden görmek mümkündür. 3D mekanik simülasyon ile hareket eden parçaların hangi zamanda hangi konumda olacağı görülebileceği için ulaşma ve hareket etme analizleri kolaylıkla yapılır. 3CA size mekanizmalarınızın sorunsuz çalışmasını teklif eder.