Elektro-Hidrolik Pnömatik Sistem Tasarımı

3CA size elektro-hidrolik veya elektro-pnömatik sistemler tasarlar. Oluşturulacak olan sistem mekanik olarak 3 boyutlu ortamda tasarlanır, mekanizma analizleri yapılır, gerekli nominal mekanizmalar bulunduktan sonra bu mekanizmaların nasıl çalıştırılması gerektiği belirlenir ve belirlenen yerlere uygun hidrolik veya pnömatik motorlar , silindirler, valfler ve kumandalar yerleştirilir. Oluşturulan mekanizmaların teknik resimleri ve ürün ağaçları hazırlanarak üretime geçilmesi sağlanır. İstenirse tasarlanan sistemlerin çalıştırma el kitapları, bakım ve onarım klavuzları hazırlanır. 3CA size aklınızda olan hareketli sistemlerin sorunsuz şekilde tasarlanmasını teklif eder.

hidrolik pnomatik